งานวัดระดับ Z-axis สำหรับดู Line Of Sight (Actual work)

งานวัดระดับ Z-axis สำหรับดู Line Of Sight (Actual work) ทางบริษัทฯ ได้ใช้ TOOL ในการทำวัดระดับ โดยใช้ Google Earth tool ในการดูแนว WIFI/LOS ซึ่งข่วยในการแก้ไข ปัญหา หรือออกแบบเป็นอย่างดี ตัวอย่างที่โชว์ จะมีตึกบังแนว สัญญาณ และเนินเขา ทำให้การติดตั้ง ต้องย้ายตำแหน่ง โดยสามารถบอกได้ ก่อนการติดตั้ง ซึ่งทำไปแล้ว …

Read More