งานวัดระดับ Z-axis สำหรับดู Line Of Sight (Actual work)

งานวัดระดับ Z-axis สำหรับดู Line Of Sight (Actual work) ทางบริษัทฯ ได้ใช้ TOOL ในการทำวัดระดับ โดยใช้ Google Earth tool ในการดูแนว WIFI/LOS ซึ่งข่วยในการแก้ไข ปัญหา หรือออกแบบเป็นอย่างดี ตัวอย่างที่โชว์ จะมีตึกบังแนว สัญญาณ และเนินเขา ทำให้การติดตั้ง ต้องย้ายตำแหน่ง โดยสามารถบอกได้ ก่อนการติดตั้ง ซึ่งทำไปแล้ว จะเสียเวลา ในการติดตั้งทิ้งเปล่า Any queries, please call +669462913 www.facebook.com/riteex.thailand

Magic Quadrant for Intrusion Detection and Prevention Systems Published: 16 January 2017

Security and risk management leaders should know that while IDPSs are being absorbed by firewall placements at the perimeter, they give the best protection. They’re also responding to pressure from uptake of other threat defense solutions, and providing credible internal and cloud placement options . a peek at MaCfee IPS ? : https://youtu.be/vIiSW9lOb7w please find the

Read more

PfSense, Simply powerful Firewall

What is pfSense Open Source Firewall? pfSense is a free, open source customized distribution of FreeBSD specifically tailored for use as a firewall and router that is entirely managed via web interface. In addition to being a routing platform, pfSense includes a long list of related features and a package system which allows further expandability.

Read more

Docker vs VMWare: How Do They Stack Up?

This is a clash of virtualization titans: one virtual machine, the other a containerization technology. In reality, both are complementary technologies—as hardware virtualization and containerization each have their distinct qualities and can be used in tandem for combinatorial benefits. Let’s take a look at each to find out how they stack up against each other,

Read more

vTiger roars !

SME should know about vTiger. a BIG WHY? read about vTiger and introduction to vTiger. “Vtiger CRM refers to both cloud and open source versions of the CRM application offered by the company Vtiger. Vtiger’s open source CRM application was originally forked from SugarCRM with the intention of being a fully open source CRM application

Read more

First look at Office 2016 from Microsoft

First look at Office 2016 from Microsoft Try by yourself, it’s faster !! (preview version can be downloaded now ’til Sep 23 2015) Already available in OneNote and Window, math input control is now available in Word, Excel and PowerPoint. You can write math equations with a digital pen, a pointing device, or even your

Read more

A new Facebook Page is introduced for SI only !

Visit our new FB page just for System Integration !! https://www.facebook.com/SystemIntegratorThailand

Entering to the new File System ZFS

Entering to the new File System ZFS you will be amazed how it can do !! get to know a bit about ZFS. “click the link below” Riteex is under testing ZFS for Internal Data Storage. This will be a whole new FS for us !! If you are interested in ZFS, please call for

Read more

OM4 fiber optic for your backbone network

What is OM4 ? Let’s take a closer look at the OM fiber optic classification. if you think 10G or 40G link is fast, you’re are wrong !! call us for your backbone network that requires 10G, 40G, 100G (draft) links +662-9462913 or rx@riteex.com

Head bud between Lenovo Yoga 3 Pro and the MacBook AIR

Head bud between Lenovo Yoga 3 Pro and the MacBook AIR what’s the outcome ? let’s watch call us for Yoga 3 Pro 02-9462913 www.riteex.com

Junipers EX4550 Switch “this network switch will revive your network”

Junipers EX-4550 switch: a truly high performance, scalable platforms. with Gigabit or 10-Gigabit per second (Gbps) for business, data center, campus deployment. Call to revive your network infrastructure: 02-9462913 or rx@riteex.com www.riteex.com

Behind the WebOS/LG Development Team. Aren’t they really great ?

LG invited AVForums to Silicon Valley to find out more about their webOS Smart TV system. We first saw webOS at CES in January and were suitably impressed with the potential speed and intuitive user experience. So, when the invite came to get behind the scenes and speak to the people involved in the design

Read more

A Long Awaiting Storage: check Qnap NAS Storage that grows as you need

As the data value and volume of business data continue to rise, corporations need high-performance storage solutions which are secure, reliable, and easy to manage. The QNAP® TS-EC879U-RP, which serves as both IP-SAN (iSCSI) and NAS, can be easily utilized in different business and enterprise applications such as backup center, disaster recovery, file sharing, virtualization,

Read more

IP PBX for SME, all features that enterprise has, now available on Zycoo IP PBX

CooVox-U20  CooVox-U20 IP Phone system is the second generation of Mini IP Phone System released from ZYCOO, meanwhile it’s the first Mobile IP Phone system with the ability to use the GSM or UMTS (3G) module to connect to the mobile network for data transport. CooVox-U20 is a next-generation smart IP PBX system designed and

Read more

Ready for the whole new world of Virtualization with vSAN

What Virtual SAN Does Radically Simple Storage Virtual SAN is the first policy-driven storage product that simplifies how storage is provisioned and managed. Virtual SAN, automates many of today’s manual storage tasks, and is seamlessly integrated with the vSphere platform for ease of use. Lowers TCO by up to 50% Virtual SAN allows you to

Read more