SD WIFI ปลดพันธนาการ สู่การใช้กล้องอย่างอิสระ

สุดยอด กับ SD WIFI สำหรับ คนชอบถ่ายรูปจากกล้อง SLR หรือกล้อง ดีกว่าที่มีอยู่บน มือถือ หรือ Tablet ต่างๆ ติดตั้งง่าย เพียงแทน SD ด้วย SD WIFI ในกล้องถ่ายรูป ไฟล็จะถูกส่งไปมือถือ, Tablet หรือ notebook เลย

ราคาน่าหลงไหล
8G/class10 1390 บาท
16G/class10 1620 บาท

3-12-2014 10-58-26 AM

)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.