งานวัดระดับ Z-axis สำหรับดู Line Of Sight (Actual work)

งานวัดระดับ Z-axis สำหรับดู Line Of Sight (Actual work)

ทางบริษัทฯ ได้ใช้ TOOL ในการทำวัดระดับ โดยใช้ Google Earth tool ในการดูแนว WIFI/LOS
ซึ่งข่วยในการแก้ไข ปัญหา หรือออกแบบเป็นอย่างดี

ตัวอย่างที่โชว์ จะมีตึกบังแนว สัญญาณ และเนินเขา ทำให้การติดตั้ง ต้องย้ายตำแหน่ง โดยสามารถบอกได้ ก่อนการติดตั้ง ซึ่งทำไปแล้ว จะเสียเวลา ในการติดตั้งทิ้งเปล่า

Any queries, please call +669462913
www.facebook.com/riteex.thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.